Szanowni Państwo. W związku z sezonem działkowym Policja zwróciła się do zarządu i Państwa o zachowanie szczególnych środków ostrożności: nie zostawianie w altankach i na terenie działki dokumentów, pieniędzy i wartościowych rzeczy nawet jak jesteście na działce, ale zajmujecie się pracą. Złodzieje są tak bezczelni, że potrafią to zaobserwować i ukraść nawet w Waszej obecności.

 

Radni Miasta Sosnowca podjęli uchwałę, że ogrody działkowe zostaną wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Co to oznacza dla naszego i innych sosnowieckich ogrodów? Czy działkowcy będą płacić za śmieci? Wbrew plotkom rozpowszechnianych na ogrodzie działkowcy nie zostali zwolnieni z opłaty za śmieci, a wprost przeciwnie nadal będą płacić, a za porządek i organizację wywozu odpowiedzialność spada na zarząd ogrodu.  ....więcej

 

Opłaty za rok 2018 należy wnosić do 30 czerwca 2018 r.  Po tym terminie przy opłatach będą naliczane odsetki ustawowe, które wynoszą 7% w skali roku. Za każdy dzień 0,02% począwszy od 01.07.2018. Odsetki należy również płacić przelewając należność na konto po wyznaczonym terminie. Kalkulator odsetek ustawowych. Im wcześniej wpłacisz tym mniejsze odsetki.

 

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców i Delegatura Rejonowa PZD w Katowicach zorganizowały dla  działkowców, ich rodzin oraz sympatyków  ogrodnictwa działkowego  uroczystą Mszę Świętą w intencji działkowców oraz pomyślnego przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, broniącej nasze ogrody. Msza święta zostanie odprawiona 21 kwietnia o godzinie 12:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę koncelebrował będzie Abp Damian Zimoń. Koleżanki i Koledzy!  Niech nasz liczny udział w tej uroczystości będzie wyrazem przywiązania do naszych tradycji i dorobku. Z naszego ogrodu była delegacja kilkunastu działkowców.

 

20.04.2018 odbyła się Konferencja Delegatów. Uczestniczyło ponad 70 osób - delegatów i zaproszonych Gości. Delegaci podjęli wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu uchwały.

 

W związku z tym, że w Statucie PZD jest zapis o możliwości informowania działkowców o zebraniach i innych ważnych dla ogrodów sprawach pocztą elektroniczną prosimy działkowców, którzy posiadają adresy e-mail o wypełnienie zgody na taką formę powiadomień. Tutaj jest do pobrania formularz zgody. Formularz po wypełnieniu prosimy dostarczyć do biura zarządu lub po zeskanowaniu (konieczny jest własnoręczny podpis) przesłać pocztą elektroniczną na adres: rod@zagorze.sosnowiec.pl  Obniży to znacznie koszty jakie ponosimy powiadamiając działkowców za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Uwaga! To musisz koniecznie przeczytać. Pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  UM w Sosnocu.

 

 

Wpłacając na konto ROD należy w tytule przelewu podać nr. działki .... , ogród ( DO - Duży Ogród, DD - ogród przy Domu Działkowca, K - Kamienna , M - Malinka). To wystarczy.

 

Zgodnie z uchwałami Konferencji Delegatów za energię elektryczną płacimy 2 razy w roku, a za wodę przy opłacie za działkę 75% ubiegłorocznego zużycia i w październiku po odczycie wodomierzy - wyrównanie. Prosimy o regularne wnoszenie opłat.

 

Prosimy wszystkich Działkowców, którzy posiadają zwierzęta, aby dbali o to, żeby w czasie upałów, ale także na co dzień miały  jedzenie i wodę do picia. Zwierzęta same sobie nie poradzą. Przypominamy również, że na ogrodzie, podobnie jak w mieście, należy prowadzić psy na smyczy i w kagańcu.